DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

KMENOVÉ BUŇKY

První aplikace

ĆAS PRO NÁS STÁLE HRAJE DŮLEŽITOU ROLI A VAŠE PODPORA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ I NADÁLE

Ve čtvrtek 22.října.2015 jsme se po telefonické domluvě s panem Doc.Mudr.Petrem Vondráčkem, Ph.D. účastnili společné informativní schůzky v jeho soukromé ordinaci Neurovon s.r.o., U Sokolovny 14 v Brně Bystrci. V průběhu hodinového sezení jsme byli podrobně informováni o průběhu a postupu léčby na smluvené klinice v Tel Avivu, se kterou je pan Vondráček ve vzájemné výzkumné spolupráci a kde se léčí již několik jeho pacientů s různými druhy onemocnění.

Jedním z nich je i devítiletý chlapec z Moravy,trpící DMD (Duchennova svalová dystrofie). Tento chlapec léčbu kmenovými buňkami již podstoupil a za šest měsíců ho čeká léčba na tamní klinice opětovně. Výsledky by se měly projevit v následujících měsících. Honzíka by měl nástup na kliniku čekat v lednu 2016.

(*nástup na kliniku proběhl neočekávaně dříve. Nakonec jsme se o něm dozvěděli necelý týden před samotným odletem. 1.fáze léčby proběhla ve dnech 18. - 28.12.2015)  http://www.honzik.wbs.cz/1Faze-lecby-probehla-AKTUALITA.html

Speciální technologie výše uvedené kliniky kombinuje samotnou transplantaci kmenových buněk z placenty a pupečníkové kreve s ultrazvukovou a lazerovou terapií. "Ultrazvuková terapie, která předchází samotné transfuzní transplantaci, zajišťuje v místě aplikace rozšíření kapilár a dovoluje novým buňkám vstup do cílených svalových pletenců", vysvětluje Doc.Vondráček a k tomu dodává:"Naproti tomu laserová terapie buňkám dodává potřebnou energii pro jejich uchycení a vzájemnou komunikaci."

Celá procedura probíhá po dobu pěti dnů. Obvykle ji může doprovázet zánětlivá reakce v podobě zvýšení teploty, čímž tělo přirozeně reaguje na nové biologické látky. Tomuto lze předcházet podáváním protizánětlivých léků, kterým je například Nimesil.

Samotné proceduře předcházejí běžná krevní vyšetření a bezprostředně po ní nemá pacient žádná výrazná omezení. Důležitou roli však hraje včasné opakování léčby a to nejlépe do šest měsíců po první aplikaci, což zvyšuje celkovou úspěšnost ujetí aplikovaných buněk, které následně regenerují již poškozené svalové tkáně a zabraňují nástupu progrese (zhoršování stavu).

 


Druhá aplikace

HONZÍK ODLÉTÁ PRO DALŠÍ DÁVKU KMENOVÝCH BUNĚK AŽ NA FILIPÍNY 

Od června 2016 (přesně 6 měsíců po první aplikaci kmenových buněk) jsme čekali na nový termín i dosažení potřebné finanční částky. Nového termínu v Tel Avivu jsme se dosud nedočkali. Důvody nejsou zcela objasněny. Komplikaci pravděpodobně způsobuje politika, legislativa a zákulísí, do kterého nevidíme.

Vzhledem k tomu, že jsme již nastoupili do rozjetého vlaku, naděje se nevzdáváme. Jak to často bývá, zlé může být i pro něco dobré. Honzík dostal novou příležitost pro aplikaci kmenových buněk prostřednictvím GlobeTekPro (Praha, Czech Republic) na The Medical City (Manila, Philippines), kde se specializují na molekulární genetiku. V soukromých zprávách se nám dostalo i potěšujících informací, že dobré výsledky zaznamenali již u 7 pacientů se stejným nebo podobným typem neuromuskulárního onemocnění.

Čtrnáctiletý Denisek z Ostravy se z Filipín vrátil před čtyřmi měsíci. Rodina k dnešnímu dni zaznamenala již několik změn - cardio vyšetření ukázelo drobný nárůst srdeční svalové tkáně, velmi tuhé svaly v oblasti lýtek výrazně změkly a Denisek navíc dokáže zdvihnout hlavu, což v jeho případě poslední rok už nebylo vůbec možné. U Honzíka jsme po jednorázovém zhoršení stavu v posledním roce zaznamenali jeho opětovnou stabilizaci, lepší psychickou kondici, změny hodnot krevních testů a lepší schopnost udržení hlavy v rovině s páteří v pozici na boku.

Tamní klinika používá odlišnějších technologických metod, které vyžadují delší čas, než čas, který jsme trávili v Tel Avivu. Buňky z kostní dřeně matky nebo otce se kultivují přímo na místě tak, aby byly co nejkompatibilnější s Honzíkovými buňkami. Celý tento proces trvá přibližně 6 týdnů.

Po zdárné kultivaci buněk budou buňky infuzně vpravovány do těle celkem ve třech dávkách a dále uloženy v bance pro příští aplikace, které by měly proběhnout opět po šesti měsících po předchozí aplikaci.

Následně kdykoliv dojde k progresi a zhoršování stavu.

 

 


 

 

aktualizováno: 09.01.2019 10:21:40